Pages

Wednesday, July 16, 2008

Prestasi luar biasa Petronas sumbang RM62.8 bilion<15-07-2008 10:40:37 PM

KUALA LUMPUR: Satu catatan prestasi tahun kewangan yang luar biasa oleh Petronas telah membolehkan syarikat minyak negara itu menyumbang RM62.8 bilion kepada perbendaharaan kerajaan persekutuan pada tahun ini.

Presidennya, Tan Sri Mohd Hassan Marican berkata, prestasi itu bukan sahaja pada harga minyak dan volum jualan yang lebih tinggi malah turut merangkumi penambahbaikan keefisienan operasi dan pengurusan berhemat kumpulan itu.

Bagi tahun kewangannya yang berakhir 31 Mac 2008, keuntungan pracukai Kumpulan Petronas meningkat kepada RM95.5 bilion, naik 25.2 peratus daripada RM76.3 bilion sebelum ini, manakala keuntungan bersih meningkat kepada RM61 bilion atau 31.5 peratus daripada RM46.4 bilion.

Perolehan melonjak kepada RM223.1 bilion, meningkat 21.2 peratus daripada RM184.1 bilion dalam 2007, di tengah-tengah persekitaran industri minyak dan gas yang kian mencabar, kata Mohd Hassan.

Operasi antarabangsanya, yang merupakan 40.3 peratus daripada perolehan keseluruhan kumpulan, menjadi penyumbang terbesar kepada kumpulan itu bagi pertama kali melepasi eksport, katanya.

Perolehan dari operasi antarabangsa meningkat 33.1 peratus kepada RM90 bilion.
"Ini mencerminkan bukan sahaja peningkatan kepentingan, malah kejayaan kumpulan itu di dalam operasi antarabangsa," katanya.

Mohd Hassan berkata, kebanyakan perolehan antarabangsa datang dari Afrika, yang pertama kali diterokainya dalam 1995, di mana kini akan memberi fokus kepada proses globalisasi.

Sehingga ini, ia terbukti menjadi strategi yang betul dan sumbangan antarabangsa akan menjadi penyumbang utama kepada perolehan kumpulan itu, katanya.

Mengenai pecahan pembayaran kepada kerajaan persekutuan, royalti berjumlah RM4.7 bilion, dividen RM30 bilion, cukai pendapatan petroleum RM20.6 bilion, cukai pendapatan korporat RM5.4 bilion dan duti eksport, RM2.1 bilion, kata Mohd Hassan.
Beliau juga Ketua Pegawai Eksekutif Petronas berkata, daripada dividen RM30 bilion itu, RM6 bilion ialah dividen khas.

Petronas turut membayar keseluruhan RM4.8 bilion dalam bentuk royalti kepada kerajaan negeri Terengganu, Sarawak dan Sabah.
Dengan itu, keseluruhan pembayaran Petronas kepada kerajaan persekutuan dan negeri sejak ia diperbadankan dalam 1974 hingga kini berjumlah RM403.3 bilion, katanya.

Bayaran kumpulan Petronas kepada kerajaan persekutuan bagi tahun ini juga merupakan 44 peratus daripada perolehan kerajaan persekutuan.

Keseluruhan RM67.6 bilion yang dibayar kepada kerajaan bagi tahun ini merupakan 63.1 peratus daripada keuntungan kumpulan Petronas bagi tempoh yang sama.
Dividen khas berkenaan juga dikira selepas Petronas mengambil kira keperluan perbelanjaan modalnya, kata Mohd Hassan, sambil menyatakan ia akan dibayar pada tahun ini.

Petronas, kata Mohd Hassan, mengekalkan hanya 29.9 peratus daripada keuntungannya dalam tahun ini untuk dilabur semula dan baki 7.7 peratus digunakan untuk membayar cukai asing dan kepentingan minoriti.

Pelaburan semula itu perlu untuk memastikan kumpulan itu mengekalkan operasi dan pertumbuhan bagi membolehkannya terus menjana nilai bagi pemegang kepentingannya.
Perbelanjaan modal kumpulan itu bagi tahun ini juga meningkat 33.3 peratus kepada RM37.6 bilion, yang sebahagian besarnya disebabkan peningkatan kos.

Daripada jumlah itu, RM20 bilion dibelanjakan dalam Malaysia, peningkatan 36 peratus berbanding dengan RM14.7 bilion setahun sebelum ini, katanya sambil menyatakan kira-kira 55 peratus daripada perbelanjaan modal keseluruhan kumpulan itu dilakukan bagi sektor eksplorasi dan pengeluaran (E&P).

Kunci kira-kira kumpulan itu terus mengukuh dengan keseluruhan aset meningkat 15.2 peratus kepada RM339.3 bilion manakala dana pemegang saham berkembang kepada RM201 bilion, peningkatan 17.6 peratus.

Mengenai subsidi gas, katanya subsidi Petronas kepada sektor gas meningkat kepada RM19.7 bilion, naik 26.2 peratus daripada RM15.6 bilion sebelum ini.

Katanya subsidi gas kepada sektor tenaga berkembang kepada RM13.8 bilion, naik 17.9 peratus, di mana RM8.1 bilion atau 58.7 peratus disalurkan kepada Pengeluar Tenaga Bebas.

"Harga bahan api yang lebih tinggi telah memaksa sektor bukan kuasa untuk menukar lebih banyak sumber bahan api kepada gas yang disubsidi, yang menyebabkan peningkatan 51.3 peratus dari segi subsidi kepada sektor bukan kuasa kepada RM5.9 bilion," katanya.

Mengenai pembangunan, katanya China akan menjadi pelanggan gas cecair asli (LNG) Petronas mulai tahun hadapan.

Kini, pasaran LNG Petronas di Jepun dan Korea Selatan masing-masing ialah 20 peratus dan 24 peratus. Di Taiwan, agihan pasarannya merosot daripada 43 peratus kepada 35 peratus disebabkan penggunaan lebih rendah pembeli Taiwan.

Di segi rezab, katanya sehingga 1 Jan, 2008, rezab keseluruhan Malaysia turun sedikit kepada 20.13 bilion bersamaan tong minyak (boe) daripada 20.18 bilion boe pada tahun lepas berikutan kemerosotan semakan semula yang rendah rezab gas luar pesisir Sarawak dan pengeluaran lebih tinggi minyak mentah dan gas dalam tahun itu walau pun mendapat tambahan melalui penemuan baru.
BERNAMA

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...